• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  • PDF
dongtan

 

นายธวัชชัย  เพชรนนท์

 

วฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีอุสาหกรรม

 

ตำแหน่ง :หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

โทรศัพท์ : 

 

Email Adress: 

 

                 
 

 

Last Updated on Saturday, 09 January 2016 15:29

You are here: หน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี