• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานวัดและประเมินผล

  • PDF

นางสาววนัชพร  อุคำ

วฒิการศึกษา :

ตำแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

โทรศัพท์ : 

Email Address: 

                                                                                  

Last Updated on Saturday, 09 January 2016 15:28

You are here: หน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ายวิชาการ งานวัดและประเมินผล