• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  • PDF

         

                

pa

นางปาริฉัตร  พรหมสูตร

หัวหน้างานการบัญชี

วุฒิการศึกษา: บธ.บ. การบัญชี

เบอร์โทรศัพท์: 

Email : paritoy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

นางลำไพ  ไชยรักษ์

หัวหน้างานการเงิน

วุฒิการศึกษา: คบ.คอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์:

Email :

  7

นายวีรยุทธ  สู่เสน

หัวหน้างานพัสดุ

วุฒิการศึกษา: วส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

เบอร์โทรศัพท์:

Email :

 aue

นางสาวสุพรรณี  ลายทอง

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

วุฒิการศึกษา: บธ.บ. การบัญชี

เบอร์โทรศัพท์: 

Email : rakchanjameetatuer This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  dongtan

นายธวัชชัย  เพชรนนท์

หัวหน้างานอาคารสถานที่และ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

วุฒิการศึกษา: วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เบอร์โทรศัพท์: 083-3455356

Email : dongtan22 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 party

นายภานุชิต ทองทิพย์

หัวหน้างานประชาสัมพ์

วุฒิการศึกษา: วท.บ.เล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

เบอร์โทรศัพท์: 086-8798838

Email : panuchit_ty This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

nom

นางปนัฐฐินันท์  มีประเทศ

หัวหน้างานทะเบียน

วุฒิการศึกษา: ศศ.บ.  คอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์: 

Email :

mew

นางจิตเกื้อกูล  สุขศรี

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา: ปวส. บัญชี

เบอร์โทรศัพท์: 

Email :

nok

นางพัชรี  ปัญญาวิชัย

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

วุฒิการศึกษา: บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เบอร์โทรศัพท์:

pae

นางสุนทร  คนยืน

พนักงานขับรถ

วุฒิการศึกษา: ป.6

เบอร์โทรศัพท์:

Last Updated on Wednesday, 01 March 2017 08:37

You are here: หน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร