• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

  • PDF

 

aong

นายนัฑพงศ์  สิงห์ศร

ตำแหน่ง: หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

วุฒิการศึกษา: วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

เบอร์โทรศัพท์: 086-2218096

Email : aong2524 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                                                                                                            
11

นายสันสกฤต  ศรีกลับ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

วุฒิการศึกษา: วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต

เบอร์โทรศัพท์:

Email :

sit

นายพิสิทธิ์  ไกรสงคราม

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ด้านกีฬา

วุฒิการศึกษา: วท.บ. การกีฬา

เบอร์โทรศัพท์:

Email :

nom

นางปนัฐฐินันท์ มีประเทศ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

วุฒิการศึกษา: ศศ.บ. คอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์:

Email :

sak

นายพรศักดิ์  ดอกไม้เพวร

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ด้านกิจกรรมลูกเสือ

วุฒิการศึกษา: วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต

เบอร์โทรศัพท์:

Email :

Last Updated on Thursday, 23 April 2015 11:11