• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

  • PDF

 

 

dongtan

นายธวัชชัย  เพชรนนท์

วุฒิการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอิเ็ล็กทรอนิกส์

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, หัวหน้างานทวิภาคี

โทรศัพท์ : 083-345-5356

Email Adress:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

sirichai

นายศิริชัย  กลางประพันธ์

วุฒิการศึกษา: วท.บ.เทคโนโลยีอิเ็ล็กทรอนิกส์

หน้าที่พิเศษ: หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

โทรศัพท์:087-436-5248

Email Adress:    -

 party

นายภานุชิต   ทองทิพย์

วุฒิการศึกษา : วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 086-879-8838

Email Adress: panuchit_ty@hotmail.com

 semsuk

 

นายเสริมสุข   ศรีลาเลิศ

วฒิการศึกษา :คบ. อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

โทรศัพท์ : -

Email Adress: -

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 22 February 2017 15:29

You are here: แผนกวิชา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์