• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

  • PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมงคล  อาจวิชัย

วฒิการศึกษา :อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

หน้าที่พิเศษ : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ , หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง

โทรศัพท์ :- 

Email Address:-

taratep

นายธราเทพ  วังวงค์

วฒิการศึกษา : ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

ทำหน้าที่ : หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
            
โทรศัพท์ :081-0564623

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 chalemchai

นายเฉลิมชัย  ติดชม

วุฒิการศึกษา : คอ.บวิศวกรรมไฟฟ้า

ทำหน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ

โทรศัพท์ :-

Email Address:-

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 27 March 2017 10:42

You are here: แผนกวิชา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง