• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • PDF

 

 

bon

นางประเสริฐศรี  สุทธิพันธ์

วฒิการศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , หัวหน้างานวางแผนฯ

โทรศัพท์ :- 

Email Address:-

vanaivut

นายวนัยวุฒิ  เจริญศรี

วฒิการศึกษา : บท.ม.บริหารธุรกิจ

                : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                : ศศ.บ การตลาด

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานพัสดุ
                                                       
โทรศัพท์ : -

Email Address: -

 patchara

นายพัชรา จำปาดี

วุฒิการศึกษา : วท.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทำหน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

โทรศัพท์ :-

Email Address:-

 aum

 

นางสาวทิพรัตน์  สืบศรี

วฒิการศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์

หน้าที่พิเศษ : -

โทรศัพท์ : 084-9811118

Email Adress: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated on Thursday, 23 February 2017 11:27

You are here: แผนกวิชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ