• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  • PDF

 

bon      

นางประเสริฐศรี  สุทธิพันธ์

ตำแหน่ง:หัวหน้างานประคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วุฒิการศึกษา: 

เบอร์โทรศัพท์:

Email :

                         
nom นางปนัฐฐืนันท์  มีประเทศ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วุฒิการศึกษา: ศศ.บ. การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์)

เบอร์โทรศัพท์: 082-8488928

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Friday, 08 January 2016 09:05