• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

  • PDF
 p5

 นายปัญญา  มุ่งดี

 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

 วุฒิการศึกษา: ค.อ.ม ไฟฟ้า

 เบอร์โทรศัพท์: 088-5838812

 Email : icc_mk This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

aong

นายนัฑพงศ์  สิงห์ศร

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

วุฒิการศึกษา: วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

เบอร์โทรศัพท์: 086-2218096

Email : aong2524 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

11

นายสันสกฤต  ศรีกลับ

ผู้ช้วยหัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

วุฒิการศึกษา: ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

เบอร์โทรศัพท์: 087-8575556

Email : hemsuwan_ttt This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

sit

นายพิสิทธิ์  ไกรสงคราม

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ด้านกีฬา

วฒิการศึกษา: วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์ : 083-7352568

Email :

nom

นางปนัฐฐินันท์  มีประเทศ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

วฒิการศึกษา : ศศ.บ. คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ :

Email :

sak

นายพรศักดิ์  ดอกไม้เพชร

ผู้ช่วงหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ด้านกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

วุฒิการศึกษา : วทบ. การจัดการอุตสาหกรรมช่างยนต์

โทรศัพท์ : 086-6499709

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ball

นายธรณิศ  กรมน้อย
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เครื่องมือกล

โทรศัพท์ :

Email :
 

punsak

นายพันธ์ศักดิ์  วงศ์คำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

วุฒิการศึกษา : วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ :

Email :

taratep

นายธราเทพ  วังวงศ์

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

วุฒิการศึกษา : ปทส. ไฟฟ้ากำลัง

โทรศัพท์ :

Email :

dongtan

นายธวัชชัย  เพชรนนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ :

Email :

aum

นายสาวทิพรัตน์  สืบศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

วุฒิการศึกษา : บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทรศัพท์ :

Email :

tea

 

นายนภัสสรณ์  ปัททุม
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

วุฒิการศึกษา : คบ. ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ :

Email :

siam

นายสยาม  กลางประพันธ์
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการ

วุฒิการศึกษา : ปทส. เครื่องกล

โทรศัพท์ : 086-6499709

Email :


Last Updated on Thursday, 23 April 2015 11:04

You are here: หน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา