• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานบุคลากร

  • PDF
pa  

นางสาวเปี่ยมสุขชโลบล  เสียงล้ำ

หัวหน้างานบุคลากร

วุฒิการศึกษา: บธ.ม.  บริหารธุรกิจ

เบอร์โทรศัพท์:

Email Address:

                                                 
 

นางสาวปิยะนุช  เสียงเย็น

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เบอร์โทรศัพท์:

Email Address: -

Last Updated on Thursday, 07 January 2016 09:43