• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  • PDF

 

 

 

 

นางสาวพรชนก  หอมสมบัติ

วุฒิการศึกษา : งานบริหารทั่วไป

หน้าที่พิเศษ : 

โทรศัพท์ : 

Email Adress: 

 

 

siriwan

 

 

นางสาวศิริวรรณ  ศิริสวัสดิ์

วุฒิการศึกษา : ศศฐ.ภาษาไทย

ทำหน้าที่ : หัวหน้างานหลักสูตร

โทรศัพท์ :

Email Address: 

 

 

 aong

นายนัฑพงษ์  สิงห์ศร 

วุฒิการศึกษา : วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา

ทำหน้าที่ : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์ :086-2218096

Email Address:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 sit

 

นายพิสิทธิ์  ไกรสงคราม

วุฒิการศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

ทำหน้าที่ : หัวหน้างานปกครอง , หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ :083-7352568

Email Address:

 

 tea

 

นางสาวนภัสสร  ปัททุม

วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ

 ทำหน้าที่ : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 โทรศัพท์ :

 Email Address:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 vanida  

นางสาววนิดา  บุญราช

วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาไทย

 ทำหน้าที่ : หัวหน้างานวิทยบริการ

 โทรศัพท์ :-

 Email Address: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์

วุฒิการศึกษา : -

ทำหน้าที่ : หัวหน้างานความร่วมมือ

โทรศัพท์ :

Email Address: 

 

นายชัยรัตน์  โพธิไทรย์

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต

ทำหน้าที่ : ผู้ช่วยงานหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :

Email Address: 

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 23 February 2017 13:57

You are here: แผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์