• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข้อมูลครุภัณฑ์

  • PDF

ด้านที่ 6

ข้อมูลครุภัณฑ์

1.ครุภัณฑ์วิทยาลัย........................................................................ดูข้อมูล

2.ครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ.......................................ดูข้อมูล

3.ครุภัณฑ์งานความร่วมมือ...........................................................ดูข้อมูล

4.ครุภัณฑ์งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา.................ดูข้อมูล

5.ครุภัณฑ์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์......................ดูข้อมูล

6.ครุภัณฑ์งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ..............................................ดูข้อมูล

7.ครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร....................................................ดูข้อมูล

8.ครุภัณฑ์งานทะเบียน..................................................................ดูข้อมูล

 9.ครุภัณฑ์งานพัสดุ........................................................................ดูข้อมูล

 10.ครุภัณฑ์งานบัญชี.....................................................................ดูข้อมูล

11.ครุภัณฑ์งานการเงิน.................................................................ดูข้อมูล

 12.ครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์......................................................ดูข้อมูล

13.ครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่.......................................................ดูข้อมูล

14.ครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ................................................................ดูข้อมูล

15.ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน.............................................ดูข้อมูล

16.ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์........................................ดูข้อมูล

17.ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง............................................ดูข้อมูล

18.ครุภัณฑ์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์.............................................ดูข้อมูล

19.ครุภัณฑ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์...............................................ดูข้อมูล

20.ครุภัณฑ์แผนกวิชาพาณิชยกรรม.............................................ดูข้อมูล

21.ครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน............................................ดูข้อมูล

22.ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างยนต์.....................................................ดูข้อมูล

23.ครุภัณฑ์งานวัดผลและประเมินผล..........................................ดูข้อมูล

24.ครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน...........................................ดูข้อมูล

25.ครุภัณฑ์งานวิทยบริการและห้องสมุด.....................................ดูข้อมูล

26.ครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา.........................ดูข้อมูล

27.ครุภัณฑ์งานกิจกรรม..............................................................ดูข้อมูล

 ข้อมูลจากงานพัสดุ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 10 January 2013 10:33

สาส์นจากผู้บริหาร

งานไม่ได้หนักทุกวัน เดี๋ยวก็ได้พักแล้ว : เวลาที่งานล้นมือมักจะทำให้เรารู้สึกท้อ แต่ไม่ว่าจะท้อมากน้อย แค่ไหนงานก็ไม่เสร็จ เพราะเราไม่ได้ลงมือทำมันสักที ลองกำหนดเส้นตายให้กับงานที่เรารับผิดชอบ เริ่มต้นนับหนึ่งและนับก้าวต่อไปจนสำเร็จ เพียงเท่านี้ก็สามารถทำงาน ได้อย่างมีความสุข

ติดต่อวิทยาลัย

  • ที่อยู่: 119 หมู่ 1 ถ.ชยางกูร ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
  • โทรศัพทำ์: 042-662564
  • แฟกซ์: 042-662522
  • อีเมลล์: mukdahan02@hotmail.com
You are here: ข้อมูล 9 ด้าน ข้อมูลครุภัณฑ์