• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

  • PDF

 

 

 

pongsak

นายพงษ์ศักดิ์  สว่างสุข

วฒิการศึกษา :ปทส.เทคนิคการผลิต 

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

โทรศัพท์ :- 

Email Address:-

suriya

นายสุริยา  ขจรจิตร

วฒิการศึกษา : -

หน้าที่พิเศษ : งานอาคารสถานที่ 
                                                       
โทรศัพท์ : -

Email Address: -

 vitavat

นายวิทวัส  ขันอาสา

วุฒิการศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรมการออกแบบการผลิต

ทำหน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการและผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ

โทรศัพท์ :-

Email Address:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุริยา

ขจรจิตร

Last Updated on Thursday, 23 February 2017 11:52

You are here: แผนกวิชา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน