• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานพัสดุ

  • PDF
7      

นายวีรยุทธ  สู่เสน

วุฒิการศึกษา : วส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง: หัวหน้างานพัสดุ

โทรศัพท์ :

Email Address:

                                                          
bing  

นางสาวสุพรรณี  ลายทอง

ตำแหน่ง: เ่จ้าหน้าที่งานพัสดุ

วุฒิการศึกษา: บธ.บ การบัญชี 

เบอร์โทรศัพท์: 088-5304096

Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 kam  

นายประยอม หนองแคน

วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ : 

Email Address:  
pae

นายสุนทร  คนยืน

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่ง: พนักงานับรถสำรอง

โทรศัพท์ :

Email Address:  

Last Updated on Thursday, 07 January 2016 10:02