• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  • PDF

4-new
 
              

นายวันชัย ไร่สงวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วุฒิการศึกษา: กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์: 089-2793481

Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

                

 ad

นางสาวสุชาวดี ทองพั้ว

เจ้าหน้าที่ธถรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วุฒิการศึกษา: คอมพิวเตอร์ธุระกิจบันฑิต

เบอร์โทรศัพท์:

Email :

  bon

นางประเสริฐศรี สุทธิพันธ์

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

วุฒิการศึกษา: 

เบอร์โทรศัพท์:

Email : 

 party

นายภานุชิต ทองทิพย์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา: 

เบอร์โทรศัพท์:

Email : 

 14

นายศิริชัย กลางประพันธ์

หัวหน้างานความร่วมมือ

วุฒิการศึกษา: วท.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

เบอร์โทรศัพท์:

Email : 

 nom

นางปนัฐฐินันท์  มีประเทศ

ผู้ช้วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วุฒิการศึกษา: ศศ.บ. การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์)

เบอร์โทรศัพท์: 082-8488928

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 10

นางรุจิพร สินธุวงสานนท์

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

วุฒิการศึกษา: ศศ.บ. อังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์:

Email :

 36

นางสาวพัชรา จำปาดี

ผู้ช้วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

วุฒิการศึกษา: วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์:

Email :

Last Updated on Friday, 09 January 2015 09:29

You are here: หน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ