• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข้อมูลหลักสูตร

  • PDF

ด้านที่ 4

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน

1. ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3ปี รับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (ม.3) มีประเภทวิชาและสาขาวิชาดังนี้

1. ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา

1.1 เครื่องกล

-  ยานยนต์

1.2     เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

-  เครื่องมือกล

1.3     ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-  ไฟฟ้ากำลัง

1.4     ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-  อิเล็กทรอนิกส์

2. ประเภทวิชาพาณิชยการ จำนวน 1 สาขาวิชา

2.1 พาณิชยการ

              - การบัญชี

    - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

 

รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มีประเภทวิชาและสาขาดังนี้

1. ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา

1.1 เครื่องกล

-  เทคนิคยานยนต์

 1.2 เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

-  เครื่องมือกล

 1.3 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-  ติดตั้งไฟฟ้า

 1.4 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

2. ประเภทวิชาพาณิชยการ จำนวน 1 สาขาวิชา

2.1 พาณิชยการ

              - การบัญชี

    - การพัฒนาเว็บเพจ

 

ข้อมูลแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา...........ดาวน์โหลด

 

Last Updated on Sunday, 03 February 2013 13:53

สาส์นจากผู้บริหาร

งานไม่ได้หนักทุกวัน เดี๋ยวก็ได้พักแล้ว : เวลาที่งานล้นมือมักจะทำให้เรารู้สึกท้อ แต่ไม่ว่าจะท้อมากน้อย แค่ไหนงานก็ไม่เสร็จ เพราะเราไม่ได้ลงมือทำมันสักที ลองกำหนดเส้นตายให้กับงานที่เรารับผิดชอบ เริ่มต้นนับหนึ่งและนับก้าวต่อไปจนสำเร็จ เพียงเท่านี้ก็สามารถทำงาน ได้อย่างมีความสุข

ติดต่อวิทยาลัย

  • ที่อยู่: 119 หมู่ 1 ถ.ชยางกูร ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
  • โทรศัพทำ์: 042-662564
  • แฟกซ์: 042-662522
  • อีเมลล์: mukdahan02@hotmail.com
You are here: ข้อมูล 9 ด้าน ข้อมูลหลักสูตร