• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานอาคารสถานที่

  • PDF
                                                    dongtan                          

นายธวัชชัย  เพชรนนท์

วฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีอิเ็ล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง: หัวหน้างานอาคารสถานที่

โทรศัพท์: 083-345-5356

Email Adress: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                      

นายกฤษฎา  ติยะบุตร

วฒิการศึกษา : 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ : 

Email Adress: 

aue

นางจุไรรัตน์  ไชยดิลก

วฒิการศึกษา : 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ : 

Email Adress: 

moo

นายวสันต์  สุดาบุตร

วุฒิการศึกษา : ปวส.ไฟฟ้ากำลัง

ตำแหน่ง: ยามรักษาการ

โทรศัพท์: 080-7242268

 

 

 

นายศิริพงษ์  ทรัพย์ใหญ่

วุฒิการศึกษา : 

ตำแหน่ง: ยามรักษาการ

โทรศัพท์: 

 li

นายวิลัย  สุเววงศ์

วุฒิการศึกษา : .4

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ

โทรศัพท์: 081-1843672

 pae

นายสุนทร  คนยืน

วุฒิการศึกษา : ม.6

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ

โทรศัพท์: 083-2829353

 joy

 นายบุญเต็ม  สัมฤทธิ์

วุฒิการศึกษา : .6

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ

โทรศัพท์: 087-6455810

 DSC08863

 นายณัฐพงษ์  อุคำ

วุฒิการศึกษา : -

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ

โทรศัพท์: -

Last Updated on Thursday, 07 January 2016 10:10