• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานวิจัยในชั้นเรียน

  • PDF

งานวิจัยในชั้นเรียน

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

 

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

แผนกวิชาช่างยนต์……………....ดาวน์โหลด

แผนกวิชาช่างยนต์……………....ดาวน์โหลด

แผนกวิชาช่างยนต์……………....ดาวน์โหลด

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน…..…..ดาวน์โหลด

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน…..…..ดาวน์โหลด

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน…..…..ดาวน์โหลด

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง……...ดาวน์โหลด

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง……...ดาวน์โหลด

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง……...ดาวน์โหลด

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์....ดาวน์โหลด

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์....ดาวน์โหลด

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์....ดาวน์โหลด

แผนกวิชาการบัญชี……………….ดาวน์โหลด

แผนกวิชาการบัญชี……………….ดาวน์โหลด

แผนกวิชาการบัญชี……………….ดาวน์โหลด

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ….ดาวน์โหลด

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ….ดาวน์โหลด

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ….ดาวน์โหลด

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์..........ดาวน์โหลด

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์..........ดาวน์โหลด

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์..........ดาวน์โหลด

เล่มงานวิจัยในชั้นเรียนปี52....ดาวน์โหลด

เล่มงานวิจัยในชั้นเรียนปี53....ดาวน์โหลด

เล่มงานวิจัยในชั้นเรียนปี54....ดาวน์โหลด

Last Updated on Tuesday, 05 February 2013 13:23

You are here: งานวิจัยสถานศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียน